Ubezpieczenia NNW Online

dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Korzyści ubezpieczenia online

Sprawdź co zyskujesz kupując ubezpieczenie online

Korzyści

 Wypłata świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku (szeroki zakres ubezpieczenia)

 Ochrona w czasie nauki, w drodze na uczelnię, w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w czasie uprawiania sportu (rekreacyjnie i wyczynowo) oraz w życiu prywatnym

 Ochrona 24 godziny w kraju i za granicą

 Usługi assistance (wizyty lekarskie, transport medyczny itp.)

 Pomoc w rehabilitacji, opieka pielęgniarki i psychologa itp.

 Całodobowy dostęp do infolinii InerRisk Kontakt (22) 575 25 25


Zawarcie ubezpieczenia

Ubezpieczenie Edu Plus

Poz. Rodzaje świadczeń podstawowych w odniesieniu do sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 30 000 zł
Składka 40 zł
1.Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową100% sumy ubezpieczenia
2.Z tytułu trwałego uszkodzenia ciałaDo 100% podstawowej sumy ubezpieczenia
3.Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowegoDo 100% podstawowej sumy ubezpieczenia
4.1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku1% sumy ubezpieczenia
5.Z tytułu oparzeń i odmrożeńDo 20% sumy ubezpieczenia
6.Z tytułu wstrząśnień mózguDo 3% sumy ubezpieczenia
7.Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałychDo 25% sumy ubezpieczenia
8.Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnychDo 25% sumy ubezpieczenia
9.Zwrot kosztów leczeniaDo 20% sumy ubezpieczenia
10.Ryczałt za okres czasowej całkowitej niezdolności do nauki i pracy1,5% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, płatny za okres nieprzerwanego leczenia trwającego dłużej niż 14 dni do 30 dni od daty wypadku oraz 2% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu płatny za każdy następny pełny 30-dniowy okres niezdolności do nauki lub pracy
11.Dieta szpitalna0,2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie za dzień pobytu w szpitalu, płatna przez maksymalny okres 90 dni
12.Assistance na terytorium RPTAK
13.Z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeńDo 10% sumy ubezpieczenia


Pobierz warunki ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia

Wpłacając składkę do dnia 30.11.2023 uzyskujesz ochronę w okresie 01.10.2023 - 30.09.2024

Jak zgłosić szkodę?

Gdy złamałeś sobie rękę, nogę, skręciłeś kostkę lub stało się coś innego, zbierz dokumentację medyczną oraz rachunki, przygotuj numer polisy oraz numer PESEL.

Zgłoś szkodę w Inerrisk TU SA VIG na InerRisk Kontakt (22) 575 25 25 gdzie zostaniesz poprowadzony przez cały proces lub bezpośrednio na interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

Assistance

Jak skorzystać z assistance, gdy wydarzył się nieszczęśliwy wypadek?

Jeśli chcesz skorzystać z usługi assistance

 pomoc medyczna

 transport medyczny

 wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego

 pomoc psychologiczna

zgłoś taką potrzebę na infolinii InerRisk Kontakt (22) 575 25 25

 

Twoje ubezpieczenie

Zapoznaj się z ofertą i dokonaj zakupu ubezpieczenia od ręki!

1) Wejdź na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: tz7f7


Zawarcie ubezpieczenia »

Uwaga: po naciśnięciu przycisku zostanie otwarta strona www ubezpieczyciela Interrisk TU SA gdzie będzie można przystąpić do ubezpieczenia i opłacić składkę

Zapamiętaj niezbędne ID do zawarcia ubezpieczenia: tz7f7

Wprowadź dane osobowe

« Inny PESEL Zapisz dane »

Dane osobowe

Twoje ubezpieczenia

Wykup nowe ubezpieczenie

Przejdź do płatności
Pobierz warunki ubezpieczenia
 

Kontakt



KJF Broker Sp.z o.o

ul. Rolna 7/7A

61-513 Poznań

W razie pytań i problemów prosimy o kontakt z adresem e-mail: